Μοντέρνα Κατοικία

Στο συγκεκριμένο έργο αναλάβαμε τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της οικίας. Στόχος μας ήταν να δώσουμε ένα μοντέρνο και minimal design στην κατοικία, χρησιμοποιώντας πέτρα και οικολογικά υλικά, όπως πραγματοποιούμε σε κάθε έργο που αναλαμβάνουμε.

Αρχιτεκτονική μελέτη: eco-archdesign.

 

Υπηρεσίες